ANKSIOZNOST

 

Anksioznost je jedan od najvećih uzroka svih bolesti današnjice te se može smanjiti u značajnoj mjeri upotrebom CBD ulja.

Anksioznost je učestala boljka modernog društva koja može ozbiljno narušiti kvalitetu života.  Terapija lijekovima nameće se kao najlakše rješenje, no nuspojave njihovog uzimanja  nerijetko ljude odbija od  suočavanja s problemom.

CBD se istražuje i u svakodnevnim situacijama na zdravim ljudima, pa je tako 2019. godine objavljeno istraživanje pokazalo kako CBD posjeduje anksiolitički učinak. U istraživanju su sudjelovala 24 ispitanika s generaliziranim socijalnim anksioznim poremećajem. Polovina ispitanika je 1,5 sat prije javnog nastupa dobila 600 mg CBD-a dok je druga polovina dobila placebo. Rezultati su pokazali kako je skupina koja je dobila CBD osjećala manju tjeskobu i nelagodu tijekom javnog nastupa te su imali bolju koncentraciju u usporedbi sa skupinom koja je dobila placebo.

Pregledni rad objavljen 2015. godine u časopisu Neurotherapeutics daje dodatno naslutiti svijetlu budućnost primjene CBDa kod anksioznog  poremećaja. Pregled pretkliničkih, kliničkih i epidemioloških studija sustavno ukazuje na anksiolitički učinak kanabidiola, bez sedativnog učinka i uz odličan sigurnosni profil.

depresija

CBD može smanjiti ozbiljne socijalne anksioznosti. Generalizirani anksiozni poremećaji društveni su jedan od najčešćih oblika anksioznosti i pogoršanja kvalitete života.

CBD na prirodan način može imati bolje djelovanje nego liječenje sa antidepresivima. CBD djeluje brže i ne izaziva nikakve nuspojave ili simptome odvikavanja.

Većina istraživanja o tome da li CBD pomaže anksioznosti je učinjeno na životinjama. Jedna studija koja je uključivala ljude i tražila je da govore javno. Zaključili su da je CBD značajno smanjio anksioznost u usporedbi s ljudima koji su primali placebo.

 

U posljednjih nekoliko godina CBD je stvorio ogromnu količinu interesa među potrošačima, kliničarima i znanstvenicima vezano za anksioznost. Ne samo da dokazi upućuju na to da CBD djeluje protiv mnogih nuspojava, već i brojne studije na životinjama i dokazi iz eksperimentalnih, kliničkih i epidemioloških studija ljudi sugeriraju da CBD ima snažna anti-anksiozna svojstva.


Pročitajte cijeli članak  

 

Prema iskustvu naših kupaca za anksioznost preporučujemo: