Neke od metoda ekstrakcije su:

Etanol metoda

Prema općim načelima, etanol bi trebao biti siguran za konzumaciju ukoliko je prisutan u količinama manjim od 16 000 ppm. Etanol danas nalazimo u mnogim proizvodima. Kod ekstrakcije CBD – a ovom metodom klorofil se veže na etanol čime se dobiva tamniji proizvod. Klorofil se filtrira iz ekstrakta čime se gube određena svojstva CBD–a, što znači i manju potentnost.

Rick Simpson metoda

CBD ekstrakt može se proizvesti Rick Simpsonovom metodom, koja zahtjeva natapanje biljke u otapalu, kao što su ukapljeni plinovi poput butana, pentana ili heksana. Kad se biljka natopi u otapalu, dobivena tekućina je puna CBD-a i ostalih kanabinoida. Nakon što tekućina ispari iskuhavanjem na niskim temperaturama preostali ekstrakt spreman je za korištenje.

Superkritična CO2 metoda

Trenutno je najsuvremenija metoda u kojoj se proizvodi CBD ekstrakt. Ekstrakcija metodom CO2 zahtjeva komore sa kontroliranim uvjetima temperature i tlaka zraka. Pravilno kontroliranje tih uvjeta će stvoriti superkritični CO2, odnosno CO2 u tekućem stanju. Tekućina se zagrijava zajedno sa konopljom te se time CBD veže na tekući CO2. Daljnjom obradom, isparavanjem ostataka, dolazi do visoko koncentriranog ekstrakta.