VitaHemp j.d.o.o. pruža online uslugu kupovine. Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete koji se odnose na korištenje webshop stranica od strane Krajnjih korisnika. Korištenjem i pristupom ovim stranicama krajnji korisnici izjavljuju da su pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da su s istim upoznati i u cijelosti suglasni.
Krajnji korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje.
Ukoliko Korisnik ne prihvaća Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja webshop-a.

Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja webshop-a (rutinsko održavanje i sl.). Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup webshop-u može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen. VitaHemp zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti webshop. VitaHemp ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu.

Unatoč velikoj pažnji informacije na ovoj web stranici (slike i tekst) mogu sadržavati tehničke ili tipografske pogreške. VitaHemp ne jamči da je sadržaj webshop-a potpun ili ažuriran, da će webshop biti uvjek dostupan i raspoloživ. VitaHemp jamči te da neće prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža VitaHemp.

Krajnji korisnik je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme. VitaHemp nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje webshop-a na svoju vlastitu odgovornost te snosi isključivo sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme.

VitaHemp zadržava pravo promjeniti Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i zabraniti pristup webshop-u bez prethodne obavijesti. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. VitaHemp može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti.

Zabranjeno je objavljivanje, prenošenje, korištenje, razmjena i slanje materijala i sadržaja kojima se narušavaju ili ugrožavaju privatnost, vulgarni, ili drugi nepoželjni izrazi komunikacije, kojima se ugrožavaju i/ili krše prava drugih te sadržaja kojima se (neovlašteno) otkrivaju osobni podaci na štetu treće osobe ili na štetu VitaHemp.

Ova Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba. Svi materijali, žigovi, logotipi, i drugi sadržaji su isključivo pravo VitaHemp ili se koriste uz odobrenje nositelja autorskih prava. Kršenje ovih uvjeta može imati za posljedicu povrede autorskih prava, i može dovesti do prekršajnog progona protiv počinitelja.

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja webshop-a u nadležnosti su suda u Osijeku.

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 01. 01. 2018. godine do opoziva od strane VitaHemp-a.